ENKODER – aplikacja na smartfon

Enkoder jest urządzeniem które w momencie wykrycia rozmowy w pionie audio wideo
przekazuje tą rozmowę do serwera Janus. (Przeglądarka lub Aplikacja korzystają z tego
serwera)

Rozmowa Audio Wideo
Przy takiej konfiguracji urządzeń, Limit mieszkań które taki enkoder może obsługiwać w
pionie to 150, przy czym zawsze obsługuje tylko jedno. Jedna rozmowa w pionie – jedna
aktywacja na smartfona. Każda kolejna klatka schodowa z własnym pionem akustycznym
musi posiadać własny enkoder.

Na obiekcie wymagany jest jeden komputer, pełniący rolę serwera, monitorującego ruch w
instalacji.

Aktywowanie użytkowników ,którzy w danej chwili mogą połączyć się do serwera Janus i
odebrać przychodzącą rozmowę audio wideo, odbywa się przy pomocy obiektowego
serwera PULPOR, który monitoruje połączenia intercomowe na obiekcie. Po wykryciu :
połączenia do XX lokalu na obiekcie, weryfikacji wpisanego autoryzującego adresu email (
użytkownika z tego lokalu) następuje przekazanie tych informacji do chmury WEKTA.

Dla aplikacji WEKTA Chmura WEKTA komunikuje się z zainstalowaną i wcześniej
zweryfikowaną aplikacją na smartfonie użytkownika, „budząc” ją i informując użytkownika
o wywołaniu jego lokalu domofonem na obiekcie. Dla aplikacji firm zewnętrznych
wydajemy API do integracji z obcymi chmurami.

Użytkownik w takim momencie ma podgląd z kamery sprzed drzwi ( furtki) skąd nadeszło
wywołanie. Tę część automatyzacji pokazywania obrazu i przekserowania rozmowy,
wykonuje instalacja domofonowa. Użytkownik może taką rozmowę odebrać lub
odrzucić. W trakcie rozmowy może otworzyć drzwi ( furtkę) sprzed których nastąpiło
wywołanie.

Sterowanie drzwiami, windami , bramami
Za pomocą aplikacji zainstalowanej na smatrfonie można w czasie, kiedy nie ma
wywołania rozmowy audio wideo można :
• Otworzyć drzwi do których użytkownik ma prawo dostępu
• Otworzyć bramę , szlaban do których użytkownik ma prawo dostępu. Przy czym jest
możliwość automatyzacji i otwierania bram i szlabanów automatycznie przy pomocy
geolokalizacji.
• Ściągnąć windę na uprawniony przestanek
• Wywołać alarm SOS – który będzie przypisany do danego lokalu mieszkalneg