Urządzenia sygnalizacyjne


Urządzenia sygnalizacyjne są przeznaczone do informowania otoczenia za pomocą sygnału dźwiękowego bądź świetlnego. Ich funkcją jest nie tylko informowanie, ale również ostrzeganie i alarmowanie, pełnią zatem niezwykle istotną rolę dla zwiększenia bezpieczeństwa. Sprawdzają się przede wszystkim w zakładach produkcyjnych oraz miejscach, które ze względu na swój charakter stwarzają zagrożenia wynikające z budowy lub sposobu użytkowania maszyn. Tego typu urządzenia mogą być wykorzystywane w przemyśle, w obiektach użyteczności publicznej, w zakładach pracy oraz w gospodarstwach prywatnych. Znajdują swoje zastosowanie także w szeroko pojętym transporcie oraz w motoryzacji. W naszej ofercie mamy semafory dwu- i trzykomorowe, tablice synoptyczne, Zielone Przyciski oraz słupki z oświetleniem lub bez.

Sygnalizator świetlny LED – wraz z pozostałymi elementami tworzącymi system CCD 2001 w.1000 – pozwala na budowanie układów zarówno dla prostych budynków, jak i dla skomplikowanych osiedli mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych. Sygnalizator jest przeznaczony do montażu w ciągach komunikacyjnych, przejazdach, wjazdach i wyjazdach z garaży podziemnych czy na teren obiektu.

Więcej...

Tablica Synoptyczna LED – wraz z pozostałymi elementami tworzącymi system CCD 2001 w.1000 – pozwala na budowanie układów zarówno dla prostych budynków, jak i dla skomplikowanych osiedli mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych. Tego typu urządzenia sygnalizacyjne są przeznaczone do montażu w ciągach komunikacyjnych, przejazdach, wjazdach i wyjazdach z garaży podziemnych lub na teren obiektu.

Więcej...

Dzięki prostemu rozwiązaniu możemy umieścić dowolną kasetę domofonową Wekta w budynku w którym nie ma miejsca na jego fasadzie. Słupki wykonane są z najwyższej jakości stali, dzięki czemu nie będą podlegały czynnikom atmosferycznym. Możemy w słupku zamontować kasety z serii Premium, Premium Mini oraz 2Wire. Jesteśmy w stanie wykonać urządzenia sygnalizacyjne dowolnej wielkości bądź słupki dowolnego przeznaczenia. 

Więcej...

Sygnalizator świetlny LED – wraz z pozostałymi elementami tworzącymi system CCD 2001 w.1000 – pozwala na budowanie układów zarówno dla prostych budynków, jak i dla skomplikowanych osiedli mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych. Sygnalizator jest przeznaczony do montażu w ciągach komunikacyjnych, przejazdach, wjazdach i wyjazdach z garaży podziemnych czy na teren obiektu.

Więcej...

Przycisk ewakuacyjny połączony wraz z modułem Awaryjnego Otwierania Drzwi (AOD) stanowią element sytemu zarządzania budynkiem. Są to przyciski ewakuacyjne przeznaczone do awaryjnego otwierania przejść ewakuacyjnych. Przyciski te wyposażone są w dwie oddzielne pary styków typu NO/NC. Jeden styk ( NO/NC ) rozwiera/zwiera obwód zasilający zamka elektrycznego lub zwory elektromagnetycznej a drugi typu NC/NO służy do połączenia włącznika ewakuacyjnego z systemem alarmowym lub systemem kontroli dostępu.

Więcej...

Dzięki prostemu rozwiązaniu możemy umieścić dowolną kasetę domofonową Wekta w budynku w którym nie ma miejsca na jego fasadzie. Słupki wykonane są z najwyższej jakości stali, dzięki czemu nie będą podlegały czynnikom atmosferycznym. Możemy w słupku zamontować kasety z serii Premium, Premium Mini oraz 2Wire. Jesteśmy w stanie wykonać słupek dowolnej wielkości bądź słupki dowolnego przeznaczenia. 

Więcej...

Polecane:

System Kontroli Wjazdu | Systemy Kontroli Dostępu | Urządzenia Sygnalizacyjne | Wideodomofon IP

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!