w1000

System w1000: system domofonu zintegrowany z kontrolą
dostępu w ruchu pieszym

System powstał w odpowiedzi na problemy z systemami dwużyłowym. Systemy dwużyłowe CCD 98 z aparatami TK3 i TK7 produkowane przez WEKTA (siostrzane do systemu PROEL) wykazywały główną
wadę w postaci blokady domofonu i sieci domofonowej przez zwarcia, czy usterki dekoderów w lokalach.


Zaletą oczywiście był szybki i wygodny montaż, ale problemy z usterkami były kłopotliwe, bo wymagały
znalezienia mieszkania, w którym była usterka oraz znalezienia lokatorów, co przy dużej ilości instalacji
było sporym obciążeniem i wymagało podjęcia odpowiednich kroków.


Nowy cyfrowy system skonstruowany i produkowany od 1998 roku miał na celu:
• odporność na zwarcia;
• odporność na możliwość zrobienia usterek przez mieszkańców;
• uproszczenie łączenia między centralami ( komunikacja RS-owa);
• odporność na wyładowania atmosferyczne;
• pewność działania.


Głównym wyróżnikiem było zastosowanie w mieszkaniach aparatów bez dekoderów, urządzenia
dekodujące numer lokalu zostawiając w częściach wspólnych. Integrację z czytnikami RFiD UNIQE w
systemie DALLAS.
Modyfikacje jakie zrobiliśmy polegały na:
• zmianie płytki drukowanej według wskazań biura badawczego;
• modyfikacji zasilnia ze zmiennego AC12v do stałego DC15V;
• zmiany przyłączy ze śrubowych na ŁE;
• oprogramowanie, komunikacja RS-owa, oraz funkcjonalności pozostały bez zmian.
Zmiany te wynikały z uwag montażystów, zmian w przepisach i normach

Centrala w1000 przed modernizacją

 

 

Centrala w1000 po modernizacji

Rozszerzenie wywołań o 40 numerów
o : zmianę zasilania na DC15V oraz wymiany złączy ze śrubowych na wtyczki typu ŁE

Elementami ( urządzeniami składowymi) tego systemu były :

• Centrale w1000;
• rozszerzenia (detektory dodatkowe) o 40 numerów R40;
• kasety domofonowe, analogowe aparaty typu TK6 w wersji 3+1 ( zwarcie mikrofonu do masy
interpretowane było jako rozkaz „otwórz drzwi” ).
Poniżej przedstawiamy schemat blokowy tego systemu.
Wadą tego rozwiązania była spora ilość okablowania oraz nieczytelność instalacji, zaletami jakość
działania.
Systemy w1000 pracują po 20 lat bez żadnej awarii i konieczności interwencji montera.