wMINI PRO

System wMINIPRO: system domofonu zintegrowany z kontrolą dostępu
w ruchu pieszym oraz obsługą zdarzeń alarmowych i siecią PRO

System powstał jako modyfikacja systemu wMINI. główne modyfikacje polegały na:
1. Cyfryzacji sieci domofonu do 6 równoległych rozmów, integracji z sieciami BMS i ruchu kołowego
w tym możliwość połączeń po światłowodzie;
2. Konstrukcji rozdzielcza audio wideo R5 i R10 z pełna odpornością na zwarcica i zakłócenia od
stromy lokalu oraz identyfikacją zdarzeń z mieszkań w tym integracji z SAMRT HOME;
3. Umożliwieniu jednoczesnej pracy ( bez zajętości ) kaset domofonowych podłączonych do centrali
wMINI;
4. Możliwości zdalnego sterowania i wyzwalania rygla z każdej kasety oddzielnie bez
konieczności nawiązania rozmowy;
5. Możliwość obsługi czytników RFiD MIFARE, OR kodów;
6. Integracji urządzeń w jednym jak wMINI, SMS, Multiplekser, karta we/wy;
7. Możliwość integracji z innymi systemami np. CCTV lub przeciwpożarowymi;
8. Obsługi zdarzeń, zdalne programowanie, obsługa chmury WEKTA;
9. Współpraca z systemem kontroli ruchu kołowego.

Centrala wMINI PRO MP (ma wbudowany multiplekser oraz jeden port lokalowy)

Rozdzielacz piętrowy R5

Rozdzielacz piętrowy R10

Centrala WMINI R ( ma trzy porty lokalowe)

Schemat blokowy