wMini

System wMINI: system domofonu zintegrowany z kontrolą dostępu w
ruchu pieszym oraz obsługą zdarzeń alarmowych
System powstał jako modyfikacja systemu w1000.

Główne modyfikacje polegały na
1. Cyfryzacji pionu audio wideo;
2. Konstrukcji rozdzielcza audio wideo R5 i R10 z pełna odpornością na zwarcica i zakłócenia od
stromy lokalu;
3. Umożliwieniu jednoczesnej pracy ( bez zajętości ) kaset domofonowych podłączonych do centrali
wMINI;
4. Możliwości zdalnego sterowania i wyzwalania rygla z każdej kasety oddzielnie bez
konieczności nawiązania rozmowy;
5. Możliwości obsługi czytników RFiD MIFARE;
6. Miniaturyzacji urządzenia, przejście na RJ i szynę DIN;
7. Kompatybilności z centralami w1000;
8. Obsługi zdarzeń alarmowych ( SOS) z pionu lokatorskiego.

Dzięki scyfryzowaniu pionu i konstrukcji nowego rozdzielcza 5 i 10 portowego uproszczono instalację do
jednego kabla UTP w pionie i jednego kabla typu UTP do każdego aparatu.
Zachowując wszystkie pozytywne cechy systemu w1000 system został unowocześniony zachowując
kompatybilność wstecz.

Dzięki temu nasi klienci mogą modernizować stare instalacje uzyskując nowe funkcje tak potrzebne w
codziennym życiu

System został przygotowany do
1. Cyfryzacji sieci domofonowej;
2. Integracji z kartami we/wy;
3. Obsługi sygnałów alarmowych SOS z mieszkań;
4. Zdalnego zarządzania;
5. Współpracy z nowym programem PULPOR

Rozdzielacz Audio/Video 10 

 

Rozdzielacz Audio/Video 5 

Centrala wMini